Vroeë Kaapse en Europese huwelikspatrone

Stellenbosch Working Paper Series No. WP13/2013
 
Publication date: 2013
 
Author(s):
[protected email address] (Department of Economics, University of Stellenbosch)
[protected email address] (Department of Economics, University of Stellenbosch)
 
Abstract:

Opsomming: Wat was die gemiddelde trou-ouderdom vir Kaapse mans en vroue in die agtiende en negentiende eeu? Ons vind, deur gebruik te maak van ’n nuwe genealogiese datastel, dat voor die 1850s die mediaan Kaapse setlaarsvrou getrou tussen die ouderdom van 19 en 20 jaar met ’n man wat tussen vyf en ses jaar ouer as sy was. Daarna sou vroue en mans se huweliksouderdomme toeneem om in 1900 ’n mediaan van 24 en 27 te bereik. Wat verklaar hierdie patrone? Vanaf die laat middeleeue is huwelike in Wes-Europa gekenmerk deur ’n hoër trou-ouderdom vir vroue. De Moor en Van Zanden (2010) verskaf drie redes vir die ontwikkeling van wat bekend geword het as die Europese huwelikspatroon: konsensus in die huwelik, erfpagwette, en die ontstaan van ’n aktiewe mark vir loonarbeid. Ons vind dat vir meer as ’n eeu het Kaapse setlaars geen teken van ’n Europese huwelikspatroon getoon nie, selfs al het die Wes-Europese instellings van konsensus in die huwelik en die erfpagwette saam met die seltaars in die Kaap aangekom. Die wil dus lyk of De Moor en Van Zanden (2010) die invloed van hierdie twee veranderlikes oorskat. Uit De Moor en Van Zanden (2010) se drie faktore blyk net die arbeidsmark relevant te wees om die opkoms van die Europese huwelikspatroon aan die Kaap in die middel van die neëntiende eeu te verduidelik. Summary: What was the average age of marriage for Cape Colony settlers during the eighteenth and nineteenth centuries? We find, using a new genealogical dataset, that before the 1850s the median Cape woman married between the ages of 19 and 20 with a man between five and six years her senior. Only thereafter would the age of marriage for both women and men increase to reach a median of 24 and 27 respectively. What can explain these trends? Since the late middle ages in Europe, the age of women at marriage began to increase. De Moor and Van Zanden (2010) supply three reasons for what became known as the European marriage pattern: consensus, inheritance laws, and the creation of an active labour market. We find no evidence of a European marriage pattern at the Cape, even though both consensus in marriage and inheritance laws were present at the Cape. This suggests that De Moor and Van Zanden (2010) weight the influence of these two factors too heavily. It seems that an active labour market is the only factor that can explain the emergence of a European marriage pattern at the Cape in the middle of the nineteenth century.

 
JEL Classification:

N33, N37, N30

Keywords:

European marriage pattern, Cape colony, demography, inheritance, women, gender

Download: PDF (522 KB)

Login

(for staff & registered students)Need a password?
Forgot your password?

Upcoming Seminars

No seminars are currently listed. Please check back soon.
 
More...

BER Weekly

30 January 2023
The ongoing, and worsening, power crisis in SA was a major theme at the central bank’s (SARB) Monetary Policy Committee (MPC) meeting last week. Besides the 25bps policy rate hike, most attention was focused on the stark downgrade to the SARB’s real GDP growth forecast for the next three years. ...

Read the full issue
 

Upcoming Seminars

No seminars are currently listed. Please check back soon.
 
More...

BER Weekly

30 January 2023
The ongoing, and worsening, power crisis in SA was a major theme at the central bank’s (SARB) Monetary Policy Committee (MPC) meeting last week. Besides the 25bps policy rate hike, most attention was focused on the stark downgrade to the SARB’s real GDP growth forecast for the next three years. ...

Read the full issue