Die relatiewe welvaart van die vroeë Kaapse setlaars

Stellenbosch Working Paper Series No. WP24/2011
 
Publication date: 2011
 
Author(s):
[protected email address] (Department of Economics, University of Stellenbosch)
 
Abstract:

Die tradisionele beskouing van die agtiende eeuse Kaap as ‘n armoedige bestaans-ekonomie moet heroorweeg word. Deur van 2577 onlangs gedigitaliseerde boede-linventarisse gebruik te maak, toon hierdie artikel dat die gemiddelde Kaapse setlaars-huishouding relatief wel-af was aan die begin van die agtiende eeu en dat hierdie vlakke oor tyd toegeneem het, al het dit ook gepaard gegaan met ‘n toename in ongelykheid binne die setlaarsbevolking. Kaapse setlaarshuishoudings kon selfs kers vashou met huishoudings in streke wat gedurende die agtiende as die mees welvarende beskou is – Nederland en Engeland.

 
JEL Classification:

N37, N17, N01

Keywords:

Kaapkolonie, inventarisse, welfaart, groei, armoede, rykdom, Stellenbosch, boere, ongelykheid

Download: PDF (773 KB)

Login

(for staff & registered students)Need a password?
Forgot your password?

Upcoming Seminars

No seminars are currently listed. Please check back soon.
 
More...

BER Weekly

13 September 2021
It was a data-heavy week in SA, with the 2021Q2 real GDP data indicating that the economy had better-than-expected recovery momentum in the first half of the year. While growth remained solid in the second quarter, both the survey and actual data released last week revealed the significant impact that the range of shocks at the start of the third quarter...

Read the full issue
 

Upcoming Seminars

No seminars are currently listed. Please check back soon.
 
More...

BER Weekly

13 September 2021
It was a data-heavy week in SA, with the 2021Q2 real GDP data indicating that the economy had better-than-expected recovery momentum in the first half of the year. While growth remained solid in the second quarter, both the survey and actual data released last week revealed the significant impact that the range of shocks at the start of the third quarter...

Read the full issue