Die relatiewe welvaart van die vroeë Kaapse setlaars

Stellenbosch Working Paper Series No. WP24/2011
 
Publication date: 2011
 
Author(s):
[protected email address] (Department of Economics, University of Stellenbosch)
 
Abstract:

Die tradisionele beskouing van die agtiende eeuse Kaap as ‘n armoedige bestaans-ekonomie moet heroorweeg word. Deur van 2577 onlangs gedigitaliseerde boede-linventarisse gebruik te maak, toon hierdie artikel dat die gemiddelde Kaapse setlaars-huishouding relatief wel-af was aan die begin van die agtiende eeu en dat hierdie vlakke oor tyd toegeneem het, al het dit ook gepaard gegaan met ‘n toename in ongelykheid binne die setlaarsbevolking. Kaapse setlaarshuishoudings kon selfs kers vashou met huishoudings in streke wat gedurende die agtiende as die mees welvarende beskou is – Nederland en Engeland.

 
JEL Classification:

N37, N17, N01

Keywords:

Kaapkolonie, inventarisse, welfaart, groei, armoede, rykdom, Stellenbosch, boere, ongelykheid

Download: PDF (773 KB)

Login

(for staff & registered students)Need a password?
Forgot your password?

Upcoming Seminars

No seminars are currently listed. Please check back soon.
 
More...

BER Weekly

1 March 2021
Even with the release of data showing a record high unemployment rate in 2020Q4, it turned out to be a fairly good week for the SA economy. Daily new COVID-19 infections remained well contained, while the second batch of 80 000 J&J vaccines arrived (albeit controversially with the grounded SAA being the carrier). In addition, relative to the October...

Read the full issue
 

Upcoming Seminars

No seminars are currently listed. Please check back soon.
 
More...

BER Weekly

1 March 2021
Even with the release of data showing a record high unemployment rate in 2020Q4, it turned out to be a fairly good week for the SA economy. Daily new COVID-19 infections remained well contained, while the second batch of 80 000 J&J vaccines arrived (albeit controversially with the grounded SAA being the carrier). In addition, relative to the October...

Read the full issue